Bedankt voor uw aanvraag.

U ontvangt een mail op het opgegeven adres met een bevestiging van uw aanvraag.

Aanvragen kunnen het gehele jaar worden ingediend. Aanvragen, die voor 15 februari van een kalenderjaar worden ingediend, worden door het bestuur behandeld en eventueel toegewezen tijdens de vergadering in mei daaropvolgend.
 Aanvragende partijen moeten minimaal 5 jaar ingezetene van Grou zijn. Eénmaal per jaar zullen betalingen worden verricht. Er is geen mogelijkheid tot beroep tegen een besluit van de Stichting.

SCHAKEL TUSSEN AMBITIE EN REALISATIE