Bedankt voor uw aanvraag.

U ontvangt een mail op het opgegeven adres met een bevestiging van uw aanvraag.

Aanvragen kunnen het gehele jaar worden ingediend. Aanvragen, die voor 15 februari van een kalenderjaar worden ingediend, worden door het bestuur behandeld en eventueel toegewezen tijdens de vergadering die gehouden wordt uiterlijk in de maand juni. Eénmaal per jaar zullen betalingen worden verricht. Er is geen mogelijkheid tot beroep tegen een besluit van de Stichting.

SCHAKEL TUSSEN AMBITIE EN REALISATIE