WELKOM

De Stichting HVS wil projecten ondersteunen, die ten goede komen aan Grou en haar inwoners.

SCHAKEL TUSSEN AMBITIE EN REALISATIE

AANVRAAGFORMULIER PERSONEN

 • Gegevens aanvrager

 • Gelieve geen bedrag voor meerdere jaren aan te vragen.
 • Bankgegevens

  Mocht een bijdrage worden toegezegd, op welke bankrekeningnummer moet dit bedrag dan worden overgemaakt.
 • Ter staving van de aanvraag kunnen kopie documenten worden toegevoegd (rapporten, diploma’s, aanbevelingen, etc.)
  Sleep je bestanden hier of
  Geaccepteerde bestandstypen: pdf.
 • Eenmaal per jaar zullen betalingen worden verricht. Echter, aanvragen kunnen het gehele jaar worden ingediend. Over aanvragen die voor 15 februari van een kalenderjaar worden ingediend, worden door het Stichtingsbestuur behandeld en eventueel toegewezen tijdens de vergadering in de maand mei daaropvolgend. Aanvragende partijen moeten minimaal 5 jaar ingezetene van Grou zijn. Er is geen mogelijkheid tot beroep tegen een besluit van de Stichting.
 • Dit veld is bedoeld voor validatie en moet ongewijzigd blijven.