WELKOM

De Stichting HVS wil projecten ondersteunen, die ten goede komen aan de inwoners van Grou, Idaerd, Eagum, Reduzum, Friens, Warten, Wergea, Warstiens en Jirnsum.


SCHAKEL TUSSEN AMBITIE EN REALISATIE

AANVRAAGFORMULIER VERENIGINGEN/STICHTINGEN