WELKOM

De Stichting HVS wil projecten ondersteunen, die ten goede komen aan Grou en haar inwoners.

SCHAKEL TUSSEN AMBITIE EN REALISATIE

AANVRAAGFORMULIER VERENIGINGEN/STICHTINGEN

 • Gegevens aanvrager

 • Ter staving van de aanvraag dient een begroting toegevoegd te worden.
 • Gelieve geen bedrag voor meerdere jaren aan te vragen.
 • Bankgegevens

  Mocht een bedrag worden toegezegd, op welke bankrekeningnummer moet dit bedrag dan worden overgemaakt?
 • 
Verder kunnen uiteraard ter staving van de aanvraag kopieën van documenten zoals diploma’s, rapporten, aanbevelingen etc. worden toegevoegd.
  Sleep je bestanden hier of
  Geaccepteerde bestandstypen: pdf, jpg, doc, docx.
 • Eenmaal per jaar zullen betalingen worden verricht. Echter, aanvragen kunnen het gehele jaar worden ingediend. Over aanvragen die voor 15 februari van een kalenderjaar worden ingediend, worden door het Stichtingsbestuur behandeld en eventueel toegewezen tijdens de vergadering in de maand mei daaropvolgend. Aanvragende partijen moeten minimaal 5 jaar ingezetene van Grou zijn. Er is geen mogelijkheid tot beroep tegen een besluit van de Stichting.
 • Dit veld is bedoeld voor validatie en moet ongewijzigd blijven.