WELKOM

De Stichting HVS wil projecten ondersteunen, die ten goede komen aan de inwoners van Grou, Idaerd, Eagum, Reduzum, Friens, Warten, Wergea, Warstiens en Jirnsum.


SCHAKEL TUSSEN AMBITIE EN REALISATIE

PROJECTEN DIE MEDE GEREALISEERD ZIJN DOOR STICHTING HVS

y

OPROEP

De Stichting Hoekstra-Viersen Steenendam nodigt personen, verenigingen, stichtingen, scholen en instellingen, die mogelijkerwijs in aanmerking komen voor steunverlening uit, om een aanvraag te doen door het aanvraagformulier in te vullen en te verzenden.