Play& Skate Court Grou

Deze ambitieuze Grouster Stichting heeft nu het initiatief genomen om een Outdoor Fitness Court te realiseren naast het Play en Skate Court. Men hoopt dit court in 2023 te realiseren.